Intervenția DR-30 din cadrul PNS 2023-2027 vizează pe fermierii care se încadrează în definiția de „tânăr fermier”, respectiv pe cei care nu au împlinit încă vârsta de 41 de ani, sunt titularii unui P.F.A., Î.I. sau Î.F., sau asociații unici sau majoritari ai unui S.R.L. sau S.A. cu profil agricol, și au formarea adecvată și/ sau competența profesională în domeniul agricol.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil de 70.000 euro/proiect va fi de 100%, iar fondurile vor putea acoperi toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, pentru cadastrare, sau chiar cele aferente achiziționării de teren agricol, în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului.

Data lansării sesiunii de depunere va fi aprox. iunie 2023. Pregătește-te acum!

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0739 533 355 sau la consulting@startup-hub.ro!

Pentru detalii, dați click pe link-ul de mai jos!