În perioada 4-8 octombrie Oltean Csongor, cofondator al StartUp Hub – Centrul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Educația Adulților și Formării Profesionale, respectiv Béres Norbert, manager proiect în cadrul proiectului Digipreneurship for the Disabled finanțat prin intermediul programului Erasmus+ au lua parte la o vizită de lucru în Turcia, având ca scop schimbul de experiență, respectiv informare. Prin intermediul proiectului Digipreneurship for the Disabled derulat de către Edelweiss Training and Development srl (parte a ecosistemului StartUp Hub) participanții din România împreună cu parteneri din Turcia și Belgia, au oportunitea de a acumula cunoștințe, idei privind diferitele forma de educație a adulților și formare profesională din cele trei țări, precum și o perspectivă asupra diferitelor forme de ocupare, formare oferite persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul principal al projectului derulat în parteneriat de către Edelweiss Training and Development – a cărei finanțare nerambursabilă au obținut-o anul trecut – îl reprezintă ca prin vizite la fața locului și schimb de experiență să ofere a o imagine cât mai clară asupra oportunităților disponibile în Belgia, Turcia și România pentru persoanele cu dizabilități – cu deficiențe fizice sau psihice – în special în ceea ce privește accesul la angajare, care este gradul de digitizare în aceste segmente, și ce sisteme de educație a adulților există în țările menționate.

În Turcia în 82 de orașe există centre pentru persoanele cu dizabilități și centre de formare a adulților. Reprezentanții StartUp Hub au avut posibitatea să viziteze două asemenea centre din orașul Corum. Centrele destinate persoanelor cu dizabilități dispun de dotări de înalt nivel, fiecare persoană cu dizabilități primește o atenție deosebită din partea instructorilor și îngrijitorilor. În cadrul centrelor se asigură însușirea cunoștințelor de bază a diferitelor ocupații, rezultatele procesului de formare fiind măsurabile în cel mult un an. Obiectele și uneltele realizate de persoanele cu dizabilități sunt vândute de către centru, iar contravaloare o primesc persoanele asistate. În primul centru vizitat, în principal copiilor cu dizabilități fizice sau psihice li se oferă ateliere de creație, dezvoltare adaptate capacităților lor, dar au posibilitatea de a participa la activități speciale de petrecere a timpului liber și sportive sub supravegherea constantă a profesorilor/îngrijitorilor. Fondurile necesare funcționării centrului sunt asigurate integral de statul turc, sunt acoperite și costul materialelor de bază și consumabile, salariile instructorilor și îngrijitorilor și cheltuielile generale de întreținere a centrului. Activitățile pentru copiii cu dizabilități severe și mai ușoare sunt gratuite pentru participanți. În plus, statul acordă burse copiilor și părinților care apelează la serviciile acestor centre.

Celălalt centru, de educație și formare a adulțor, este aproape în întregime întreținut de statul turc. Asigură formarea profesională în 400 de domenni ocupaționale, serviciile sunt utilizate de 40.000 de persoane anual în orașul cu aproximativ 400.000 de locuitori. În Turcia, statul menține programe de educație pentru adulți, care pot fi accesate de toți cei care au absolvit învățământul obligatoriu și au nevoie de o calificare profesională într-un anumit scop. Este important de știut că în Turcia ai nevoie de o calificare profesională pentru a-ți înființa propria afacere, iar cei implicați o pot obține în aceste centre. Și în aceste centre dobândirea cunoștințele necesare se realizează în cadrul unor atelierele, materialele de bază nu sunt furnizate de stat, însă salariile instructorilor, și costurile generale ale centrului sunt suportate din bugetul de stat. „Elevii” pot dispune liber instrumentele și obiectele pe care le-au realizatîj cursul formării. După finalizarea cursurilor profesionale obțin un certificat de calificare acreditat.

Experiențele acumulate în timpul vizitei confirmă, că în România, respectiv Turcia atât susținerea persoanelor cu dizabilități cu scopul de a le ajuta în domeniul ocupațional, precum și educația, formarea adulților este abordată total diferit. În timp ce în Turcia există centre întreținute de stat în ambele zone, în România serviciile sociale de acest fel, ci sunt încredințate sectorului privat (civil și antreprenorial). Fonturile nerambursabile UE care pot fi utilizate în acest scop sunt, de asemenea, „externalizate” către organizații civile și întreprinderi. Activitățile principale a Edelweiss Training and Development sunt formarea adulților și educația profesională, din această cauză este extrem de important să profităm de aceste posibilități, fonduri în cea mai mare măsură posibilă, și să folosim experiențele străine pentru a crea cele mai eficiente oportunități de formare a adulților. Exemplul centrelor de formare din Turcia poate fi foarte util pentru organizarea educației adulților din România ”– a conchis Oltean Csongor.

Următoarea fază a proiectului este o vizită cu temă similară în Belgia. Proiectul urmează să se finalizeze cu întocmirea unei broșuri (booklet) detaliate, care va include o analiză comparativă a punctelor tari, respectiv slabe în cele trei țări a domeniilor amintite, un rezumat al posibilelor măsuri de îmbunătățire, precum și idei, propuneri privind rolul, pe care ONG-urile și întreprinderile care operează în aceste segmente, îl poate juca în procesul de reformare, înbunătățire.

Biroul de presă al StartUp Hub